URTER

KJØRVEL

BESKRIVELSEKjørvel tilhører persillefamilien, og i de fleste retter kan du erstatte persillen…