ANDRE KAKER, KAKER & SØTT

OPP NED KAKE

Debila Navnet opp-ned kake kommer av at kaken vendes opp-ned når den legges på…