JUL, SILD, TILBEHØR

GLASSMESTERSILD

Sild som pålegg har lange tradisjoner i Norge, og da spesielt til…